Groep 5-6-7-8

 
Groep 5-6-7-8 bestaat uit 23 leerlingen en één fulltime leerkracht. Er is gekozen om groep 5 te splitsen voor de stamgroep. Vier kinderen zitten in de 3-4-5 combi en zes kinderen in de 5-6-7-8 combi. Dit heeft te maken met vraag en aanbod, inzet van leerkrachten en nog veel meer factoren. Uiteraard in goed overleg met ouders én leerlingen. Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen met de pilot "Slimfit" onderwijs. Dit komt er voornamelijk op neer dat kinderen naast vaste werkplekken ook kunnen kiezen uit flexibele werkplekken. Dit is niet voor alle leerlingen. Dit hangt samen met de inzet, werkhouding, cognitieve capaciteiten en zelfstandig werken. Verder werken de kinderen met een eigen weektaak. Daarop staan gezamenlijke instructiemomenten en werk wat ze zelf moeten verwerken. Dit kunnen ze zelf inplannen. Wel worden er eisen gesteld. Zo moet er bijvoorbeeld iedere dag een uur gerekend worden, 45 minuten taal, 3 x per week 45 minuten begrijpend lezen en spelling. Dit zijn minimum richtlijnen. Meer mag en kan altijd. Hiernaast staan ook vakken als verkeer, wereldoriëntatie, schrijven, bewegingsonderwijs en creatieve vorming op het programma. We werken schoolbreed met twee projecten per jaar. Dit jaar zijn dat de thema's "Spannend" en "Water". Hierover leest u meer bij de schoolactiviteiten. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl