Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan 2019-2023 obs Oosterschelde.pdf
Jaarplan 20201-2022 obs Oosterschelde

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze informatiegids

Informatiegids 2021-2022 OBS Oosterschelde

Sociaal mediaprotocol

 

Omdat we steeds meer te maken krijgen met sociale media en hoe we hier als school mee moeten omgaan, is er een protocol opgesteld. U kunt hier het protocol lezen.

Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u terugvinden of onze school geschikt is voor de (extra)ondersteuning die uw kind behoeft. 

Schoolondersteuningsprofiel OBS.Oosterschelde

Privacy verklaring

Hier kunt u de privacyverklaring van OcTHO lezen.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT