Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan 2015-2019 obs Oosterschelde.pdf
Jaarplan 17-18 obs Oosterschelde.pdf

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

OBS Oosterschelde schoolgids 17-18.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u terugvinden of onze school geschikt is voor de (extra)ondersteuning die uw kind behoeft. 

SOP SWV O3 OBS Oosterschelde.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl