Thematisch onderwijs

Thematisch werken.

Een van de antwoorden die wij hebben op het werken in de 3-combigroepen is het thematisch werken. We gaan gedurende een langere periode werken rond een thema.
Omdat er te weinig tijd is om steeds voor iedere groep een aparte zaakvak les te verzorgen werken de kinderen van de stamgroep allemaal aan het thema. Uiteraard wordt er op leeftijd en\of niveau gedifferentieerd. Ook zorgen wij ervoor dat alle verplichte leerinhouden (de kerndoelen) aan bod komen.

Thema

We starten met de zaakvakken binnenkort met het eerste thema "SPANNEND". In de zaakvakken gaan we werken rond het thema "spannend". Waar moet u aan denken...bijvoorbeeld een natuurles over spinnen, een aardrijkskundeles over een vulkaan, een geschiedenisles over heksen...Ook de creatieve lessen staan in het teken van "spannend" en we verwachten dat de school straks vol "spannende werkjes"staat. We sluiten dit thema af met een griezelfeest.

Een tweede thema dit schooljaar wordt "water".
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl