Op weg naar een nieuw onderwijsconcept


Omdat we weten dat onze school over een jaar of vier flink wat minder leerlingen heeft en omdat we met onze huidige werkwijze (3-combi) niet goed tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen, zijn we begonnen aan de zoektocht naar een andere werkwijze.

We willen gaan werken volgens het SlimFit principe. Dat houdt in dat we in de toekomst onze kinderen anders willen groeperen, maar ook dat we ons onderwijs aanbod willen aanpassen. Minder boekenwijsheid, meer doen en experimenteren. Minder "juf vertelt"  maar meer "kind ontdekt"
 
In onze eerste bijeenkomst hebben we vooral nagedacht over het soort onderwijs wat willen bieden. In de mindmap kunt zien waar wij heen willen!

Via deze link kunt u wat meer te weten komen over SlimFit

Wordt vervolgd!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl