Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen.
De ouderraad is sinds dit schooljaar ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Hierdoor is zij financieel onafhankelijk van OcTHO en is het qua verantwoordelijkheid en aansprakelijk beter geregeld. We kunnen nog altijd gemotiveerde ouders (m/v) gebruiken in onze OR

Momenteel bestaat de Ouderraad uit de volgende leden:  
Machna Koese, Voorzitter 
Sylvia van der Jagt, Penningmeester
Marijke van Aken, algemeen lid
Sanne van Akeren, algemeen lid
 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van de ouderbijdrage
  • het organiseren van de schoolreis
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad en directie
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Pasen, traktaties bij sportdagen enz. 
Ons rekening nummer is: 
IBAN: NL40 RBRB 0954 8613 96,
tnv Stichting Ouderraad OBS Oosterschelde
Contact
Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar OR.OOSTERSCHELDE@OUTLOOK.COM
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT