OcTHO

obs Oosterschelde is een van de 8 scholen van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen.
OcTHO biedt in alle kernen van Tholen openbaar onderwijs aan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van OcTHO bestaat uit 5 leden:

Vanaf 1 februari 2018 zijn er twee vacatures. Er is een procedure voor werving en selectie uitgezet.

De onderstaande documenten zijn hierop van toepassing:

Reglement werving en selectie leden RvT OcTHO.pdf
Profielschets leden Raad van Toezicht.pdf

Vacature
op bindende voordracht van de ouders

Vacature
op bindende voordracht van de GMR

Dhr. H. (Henk) Noteboom MBA, penningmeester
op bindende voordracht van de ouders

Drs. P. (Piet) van den Boom, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Mevrouw C. (Colinda) Bijnagte - Mulders, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

Dhr. J. (Jan) Berends, voorzitter College van Bestuur.

Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter College van Bestuur zullen zijn taken worden waargenomen door Mevr. J. (Janet) Hakkeling, meerscholen-directeur van obs De Casembroot en obs Die Heenetrecht.

Stafbureau

Dhr. J. (Jos) Uijtdewillegen
Op dinsdag (gehele dag) en vrijdagmorgen aanwezig als Bovenschools Intern Begeleider


Het stafbureau OcTHO is gevestigd in Tholen:
Postbus 23, 4690 AB Tholen
Bezoekadres: Markt 30, 4691 BX Tholen
Tel: 0166-667028 / 667106
secretariaat: secretariaat@octho.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl