Overblijf Oosterscheldeschool

 

De overblijf word door een grote groep enthousiaste vrijwillige moeders geregeld op school. Er is ook altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig als klankbord.

We hebben op school een aparte overblijfruimte waar we gezellig met de kinderen eten en drinken. Voor en na het eten spelen we vaak nog even buiten. Bij slecht weer spelen we binnen in onze eigen ruimte.

Er kan 4x per week overgebleven worden op school. (uitgezonderd woensdag) en er zijn bijna altijd 2 overblijfmoeders aanwezig. De ouders hebben allemaal een basiscursus overblijven gevolgd.

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee en betalen voor de overblijf. Kom je regelmatig overblijven dan kost een 10 strippenkaart €17,00 en kom je af en toe overblijven dan kost het per keer € 2.

De coördinatie van de overblijf regelt Lenny Oostdijk, zij houd het aantal strippenkaarten bij en de financiële administratie voor de overblijf. Verder onderhoud ze de contacten met de leerkrachten en de overblijfmoeders. Verder is ze aanspreekpunt wat betreft het overblijven.

Bij vragen kunt u altijd bij haar terecht op onderstaand telefoonnummer

Lenny Oostdijk
0166 663305
06-20765931

Als u geen vaste dagen overblijf,t wilt u uw kind dan aanmelden via de mail of even bij de leerkracht of coördinator.

Mailadres overblijf: overblijfoosterscheldeschool@hotmail.com

Overmaken kosten strippenkaart : NL09 RBRB 0954 8615 66 t.n.v.  stg OR OBS Oosterschelde o.v.v. naam kind en overblijfkaart a € 17,00

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT