UNIT 1In unit 1 zitten de leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4. Juf Diana is op maandag en dinsdag in de klas. Op woensdag, donderdag en vrijdag is Juf Wendy er. Er wordt uiteraard spelend geleerd, buiten gespeeld, geknipt, geplakt, gepuzzeld. Spelen in de bouwhoek, huishoek of aan de zandtafel. Alles kan en mag. Ook leren we omgaan met nieuwe media en wordt er regelmatig in het Engels gesproken door de juffen en kinderen.

Groep 3 leert daarnaast ook nog lezen, schrijven, spelling en rekenen. Voor begrijpend lezen, technisch lezen en spelling wordt gebruikt gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode is deels digitaal. Hiervoor gebruiken wij ons mooie digibord. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van leesboekjes, werkboekjes, spellingsetjes, magneetborden, etc. Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt. Voor schrijven maken wij gebruik van Pennenstreken. Deze methode sluit het beste aan bij Veilig Leren Lezen. 


I
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT