UNIT 2

In unit 2 zitten de leerlingen uit de groepen 4,5,6,7 en 8. In deze unit worden de instructies gegeven door juf Wendy op maandag, dinsdag en woensdag. Door juf Esther op woensdag,donderdag en vrijdag. Juf Annika is de hele week aanwezig. Zij is op woensdag ambulant en voert dan administratieve taken uit op schoolniveau. 

In unit 2 worden de instructies per vak gegeven door vaste leerkrachten. 
Begrijpend Lezen: Juf Wendy, methode is Begrijpend Lezen
Taal en Spelling: juf Annika, methode is Taal Actief
Rekenen: juf Wendy en Juf Esther, methode is Pluspunt
Schrijven: juf Esther, methode is Pennenstreken
Wereldoriëntatie: juf Annika, methode is Blink geïntegreerd (op proef)
Engels: juf Annika, methode is Groove Me (op proef)
Overige vakken worden verdeeld. 

Gym (in de gymzaal van Sassegrave)
dinsdag 13.00 - 14.00 groep 6-7-8
dinsdag 14.00 - 15.00 groep 4-5
vrijdag 13.00 - 14.00 groep 3-4-5
vrijdag 14.00 - 15.00 groep 6-7-8

Ook komen de vakken zoals: tekenen, handvaardigheid, drama, godsdienst, Algemene Levensbeschouwelijke Vorming, verkeer, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, mediawijsheid ruimschoots aan bod. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl