Kennismaken

Ouderbetrokkenheid

We zien ouders op onze school als partners in onderwijs. Ouders geven ons informatie over hun kind(eren) en wat wel en niet werkt, dit gebeurt tijdens de voortgangsgesprekken en tijdens het zogenoemde ‘Startgesprek’ tussen leerkracht, ouders en leerling.

Ouders helpen ons ook bij de uitvoering van ons onderwijs, ze ondersteunen ons en geven soms lessen samen met de leerkracht. Zo hebben we opgeleide natuurouders, leesouders, bibliotheekouders, luizenouders, e.d. Daarnaast hebben we een actieve Ouderraad, die onze festiviteiten ondersteunen en de ouders in de (gemeenschappelijke) Medezeggenschap (MR/GMR) die het beleid van school voorziet van feedback en advies.

Ouders ontvangen jaarlijks een schoolkalender en hebben de mogelijkheid om via Parro en het ouderportaal te communiceren met school. Onze school hecht grote waarde aan het contact met ouders en we maken altijd tijd vrij mochten er gesprekken nodig zijn. Het communicatieplan is terug te vinden op onze website.

Wij hebben een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid, deze hebben wij in november 2022 vastgesteld samen met ouders:

Logo en uitleg De Oosterschelde

Team

Maak kennis met het team van De Oosterschelde

Onze missie en visie

Obs Oosterschelde staat voor een open verbinding met leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. We zijn betrouwbaar, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Aanmelden kennismaking

Ben je benieuwd naar onze school en wil je meer weten? Kom dan eens langs voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding! We vertellen je graag alles over onze school en nemen de tijd om je vragen te beantwoorden.