Kennismaken

Onderwijs op maat

IMG_8030

Goed onderwijs is onderwijs op maat. Op Obs Oosterschelde krijgt ieder kind het onderwijs dat past bij zijn of haar niveau. We werken met een innovatief onderwijsconcept waarbij plezier beleven in spelen en leren vooropstaat. Onze leerlingen volgen een duidelijk en breed lesprogramma dat met hun ontwikkeling meebeweegt.

Leren in units

Unitonderwijs bij ons op De Oosterschelde betekent dat kinderen van verschillende groepen samen één Unit vormen. De Oosterschelde heeft twee Units: Unit 1 (groep 1 t/m 4) en Unit 2 (groep 5 t/m 8). Unitonderwijs heeft een aantal voordelen: leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een lokaal, de leerkracht wordt meer begeleider en coach, en het onderwijs wordt afgestemd op de leerbehoeften van ieder kind.

Het Unitonderwijs dat wij hebben, vraagt een goede samenwerking en flexibiliteit van de kinderen. Na de instructie van de leerkracht werken de kinderen zelfstandig verder op hun werkplek of in ‘de zaal’, een prettige open ruimte in het hart van de school. Leerlingen helpen elkaar en werken samen. Opvallend hierbij is de rustige, ontspannen sfeer.

Iedere Unit heeft de beschikking over 2 “klaslokalen” en er is elke dag ook minimaal 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent verantwoordelijk voor de groep. Op deze manier kunnen we ook de rust en aandacht garanderen die de leerlingen nodig hebben. Tijdens het werken zijn de Units dan ook verdeeld in 2 groepen, waar mogelijk wordt er wel zoveel mogelijk samengewerkt binnen de Unit, ons motto blijft natuurlijk Samen Sterk!

Doorlopende leerlijnen

Leerlijnen lopen vloeiend in elkaar over. Zo doen de kinderen van groep 2 bijvoorbeeld al mee met de instructie van Veilig leren lezen. De kleuters hebben hun eigen speelwerklokaal, waar zij spelend kunnen leren en in hoeken kunnen werken. Voor unit 2 vindt het leren plaats in de lokalen, in de zaal en ook buiten.

Leren op niveau

Alle leerlingen werken vanaf groep 4 met een eigen chromebook. Hierop maken ze de verwerking van rekenen, taal en deels spelling. De verwerkingssoftware van deze methodes is adaptief, wat betekent dat die zich aanpast aan het niveau van het kind. Ook de instructie stemmen we af op de behoeften. Er zijn echter verschillen in interesse en ontwikkeling van kinderen. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig.

Goede resultaten

Ieder kind op onze school heeft een ontwikkelingsplan op maat. Voor elk vak worden er eigen doelen gesteld. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben of juist meer aankunnen, worden snel gesignaleerd. Er kan dan waar nodig snel actie worden ondernomen. Op deze manier behalen onze leerlingen ieder jaar weer goede resultaten.

Team

Maak kennis met het team van De Oosterschelde

Onze missie en visie

Obs Oosterschelde staat voor een open verbinding met leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. We zijn betrouwbaar, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Aanmelden kennismaking

Ben je benieuwd naar onze school en wil je meer weten? Kom dan eens langs voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding! We vertellen je graag alles over onze school en nemen de tijd om je vragen te beantwoorden.