Kennismaken

Onderzoekend en bewegend leren

IMG_8104

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen zichzelf kennen en de wereld ontdekken. We besteden veel aandacht aan rekenen en taal en combineren thematisch onderwijs met afwisselende werkvormen. We leren bewegend, ontdekkend en onderzoekend, waardoor de leerlingen tot nieuwe inzichten komen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Zo geven we boeiend toekomstgericht onderwijs, waarbij samenwerken en eigenaarschap centraal staan.

Samenwerken en onderzoeken

Voor wereldoriëntatie maken wij gebruik van de digitale methode Blink Wereld. Blink Wereld richt zich op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en natuur en techniek worden in samenhang aangeboden, waarbij de thema’s onderling op elkaar aansluiten. De verwerkingsopdrachten worden op verschillende manieren uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een toneelstuk, interviews of het maken van een filmpje.

De wondere wereld van wetenschap en techniek

Onderzoekend en ontwerpend leren doen we ook tijdens de driewekelijkse lessen van Mad Science. Wetenschap en techniek zijn een feestje in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Iedere keer staat een nieuw thema centraal. Als echte wetenschappers gaan de kinderen aan de slag met opwindende bezigheden, zoals raketten afschieten, optische illusies creëren en statische elektriciteit opwekken.

Engels vanaf groep 3

Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met de Engelse taal. Op die leeftijd is de ontwikkeling van hun taalvaardigheid optimaal. Daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen vanaf groep 3 Engels krijgen aangeboden. Onze methode voor Engels is Groove Me. Aan de hand van liedjes ontdekken kinderen de taal. Ook bij de kleuters worden er af en toe Engelse liedjes gezongen.

Bewegend leren

Geen enkel kind kan de hele dag stilzitten. Genoeg bewegen is essentieel voor de concentratie en taakgerichtheid. Daarom doen wij aan bewegend leren als tegenhanger voor de momenten waarop stilzitten en concentratie belangrijk zijn. Met bewegend leren bereik je je lesdoel op een creatieve, bewegende manier. Denk bijvoorbeeld aan 10 keer springen bij de uitkomst van 2 x 5, of rennen op de plaats terwijl het kind nadenkt over de spelling van een woord.

Eigenaarschap

Als kinderen betrokken worden bij hun eigen leerproces en daar eigenaar van worden, is hun motivatie om te leren groter. Ze weten beter waar ze het voor doen. Naast driehoekgesprekken (ouders, leerkracht en kind) werken we ook met de weektaak. Met een weektaak plannen de kinderen zelf hun taken in. Zo stimuleren we de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Team

Maak kennis met het team van De Oosterschelde

Onze missie en visie

Obs Oosterschelde staat voor een open verbinding met leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. We zijn betrouwbaar, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Aanmelden kennismaking

Ben je benieuwd naar onze school en wil je meer weten? Kom dan eens langs voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding! We vertellen je graag alles over onze school en nemen de tijd om je vragen te beantwoorden.